telecomsnews.gr
Image default
TECH

Οι στρατηγικές για την επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων

Η επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας συνιστά
σήμερα κυρίαρχη προτεραιότητα για τους ηγέτες και το κρίσιμο ερώτημα
είναι: «Πώς να προχωρήσουμε συνδυάζοντας σωστά τους επιχειρηματικούς
στόχους, τους πόρους, τους ανθρώπους και την τεχνολογία μας, ώστε να
εντοπίσουμε ποια είναι τα ψηφιακά οφέλη, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους
στόχους των πελατών, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων;»

«Σήμερα,
πάνω από το 90% των εργοδοτών θεωρούν ότι ο οργανισμός τους θα
επηρεαστεί από την ψηφιοποίηση μέσα στα επόμενα 2 χρόνια», σύμφωνα με
την έρευνα Revolution Skills, ManpowerGroup). Παράλληλα 7 στους 10
εκπροσώπους των  εταιρειών που έχουν ήδη δρομολογήσει  τον ψηφιακό τους
μετασχηματισμό, αναφέρουν πως παρέχουν πόρους και ευκαιρίες εκμάθησης
για την ανάπτυξη ψηφιακής κουλτούρας. Ωστόσο, μόλις το 14% των νέων
εταιρειών και το 44% των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων αναφέρουν πως αυτό
εφαρμόζεται ήδη στην πράξη.

Η ψηφιακή ωριμότητα
προσφέρει κρίσιμες και χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να παράξουν
πρόσθετη αξία για πελάτες και οργανισμούς. Η ευθυγράμμιση της
στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού με νέα ταλέντα, ηγεσία και
επιχειρηματικούς στόχους είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Από την οπτική της Manpower,
η ψηφιοποίηση αφορά κάτι πολύ περισσότερο από τη χρήση της Τεχνολογίας
για την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Τεχνολογία παρέχει
δεδομένα και ταχύτερα αποτελέσματα, εντούτοις από μόνη της δεν έχει τη
δυνατότητα  να παράσχει τις πληροφορίες εκείνες που χρειάζονται για την
επίτευξη της ψηφιακής ωρίμανσης.

1. Επενδύστε στη διαρκή εκμάθηση (κατάρτιση) της ομάδας σας – Η επένδυση στην υπάρχουσα ηγετική ομάδα καθώς και τους εργαζόμενους αποτελεί βασική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

2. Συνδέστε τα στελέχη σας με τον στόχο και ευθυγραμμίστε τα με την πορεία των εξελίξεων –
Κάθε οργανισμός πρέπει να γνωρίζει σε ποιο ακριβώς σημείο της ψηφιακής
μετάβασης βρίσκεται και να διασφαλίζει ότι τα ηγετικά στελέχη είναι
πλήρως ενημερωμένα για αυτή.

3. Επίτευξη της μέγιστης «συνοχής» (Το σύνολο είναι πιο ισχυρό από το άθροισμα των μερών του) –
Οι οργανισμοί θα πρέπει να σκεφτούν πως μπορούν να συνδυάσουν
πληροφορίες ώστε να είναι πιο αποδοτικές, αντί να σκέφτονται πως θα
αντιμετωπίσουν το κάθε γεγονός ξεχωριστά. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας
βελτιώνει τις συνέργειες, προωθεί την αλληλεξάρτηση και την
αλληλοσύνδεση και συμβάλλει στην εδραίωση ενός ολοκληρωμένου οργανισμού.

4. Στοχευμένες ομάδες για μια νέα «εμπειρία πελατών» –
Η ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών απαιτεί μεγάλη ευκινησία και
προσεκτική δόμηση στις ομάδες προκειμένου να επικεντρώνονται καλύτερα
στις διαδικασίες, στο προϊόν και στην εσωτερική ή και απευθείας
συνεργασία  με τους πελάτες. Μια έμπειρη ομάδα μπορεί να αξιοποιήσει
αποτελεσματικά τις πληροφορίες που προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον,
ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες
των πελατών σας.

5. Προλαμβάνουσα προσαρμογή ρόλων και δυνατοτήτων –
Η κατανόηση των νέων ρόλων και των αναγκών του οργανισμού σας, θα σας
βοηθήσει να προσδιορίσετε τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να
επικεντρωθείτε προκειμένου να αναπτύξετε τις νέες σας στρατηγικές.

6. Ανακατανομή ομάδων σε νέες δομές –
Η τάση δημιουργίας νέων οργανωτικών δομών εντείνεται συνεχώς για την
επίτευξη καλύτερης κατανόησης των ψηφιακών αναγκών του οργανισμού. Η
αλλαγή του τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί ο οργανισμός σας θα σας
βοηθήσει να ανακαλύψετε τι θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί ώστε να
λειτουργήσει καλύτερα μέσα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Η δημιουργία
ευέλικτων ρόλων που είναι λιγότερο καθορισμένοι και μπορούν να
ανταποκριθούν σε μεγαλύτερο εύρος ζητημάτων είναι άλλο ένα βασικό
κομμάτι αυτής της στρατηγικής.

7. Δημιουργήστε αξία και επικοινωνήστε τον εταιρικό στόχο –
Με τις διαδοχικές αλλαγές στην εργασία και τους ρόλους συχνά δεν
γίνεται σαφές στους υπαλλήλους τι είναι σημαντικό για την επίτευξη των
οργανωτικών στόχων. Οι ηγέτες του οργανισμού σας είναι υπεύθυνοι για τη
συνεχή ενημέρωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προγράμματα
διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων.

-- Οι στρατηγικές για την επιτάχυνση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων - --.

Related posts

Kaspersky Lab: Διασφάλιση των βιονικών τεχνολογιών για άτομα με αναπηρίες

tele

Με Crystal Sound OLED και τεχνολογία Meridian Audio το LG G8 ThinQ

tele

AI: Τι πιστεύουν οι Έλληνες, ποια τα οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις

tele

Renault και Nissan συνεργάζονται με την Google για τα οχήματα χωρίς οδηγό

tele

Vodafone Institute: Τα αποτελέσματα της μελέτης «Προς μία Ψηφιακή Ευρώπη»

tele

The best free PS4 games to eat up your time without draining the bank

tele

EA wants fortnite – style cross – play for it’s own games … eventually

tele

Τα ρομπότ σύντομα θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα

tele

Η αυτοματοποίηση φέρνει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων

tele

Η Facebook θα συνεργαστεί με την Ray-Ban για την παραγωγή «έξυπνων» γυαλιών

tele

Μειωμένη εμπιστοσύνη στην προστασία προσωπικών δεδομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη

tele

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κίνα βρίσκει τον δολοφόνο

tele